צרו קשר

שם מלא
טלפון
דוא"ל

חירות ודת

סלון פילוסופי בנושא החירות והדת:

בסדנה זו המשתתפים דנים ביחד בנושא החופש והמתח בינו לבין הרעיונות הדתיים, ביהדות ובדתות נוספות.

פגישה ראשונה: מהו חופש?

כיצד מגבילה אותו האמונה הדתית?

  • קריאה בטקסטים מהתנ"ך, אפלטון, ותומס אקווינס.

פגישה שנייה: רעיון החופש בעידן המודרני:

  • קריאה בטקסטים של קנט וסארטר.

פגישה שלישית: רעיון החופש בעידן הפוסט-מודרני:

  • קריאה בטקסטים של ניטשה, בובר, ולוינס.

פגישה רביעית: החופש והדת:

האם אנחנו יצורים חופשיים? האם האמונה הדתית מגבילה או מבססת את החופש שלנו כיצורים אנושיים?